Procedury importu

1. Klient przy pomocy naszej firmy lub samodzielnie szuka samochodu zabytkowego w USA.

2. Firma AMER-AUTO na ŻYCZENIE KLIENTA weryfikuje i sprawdza dany samochód kolekcjonerski z USA (istnieje możliwość zamówienia przeglądu technicznego –  robi to wykwalifikowany rzeczoznawca z USA, który sprawdza bardzo dokładnie wybrane auto, po czym przesyła do nas dokładny raport z oględzin wraz z dokładnymi zdjęciami i opisem stanu technicznego wybranego auta zabytkowego z USA – koszt takiej operacji to około 250/350$).

3. Następnie w imieniu klienta dokonujemy zakupu wybranego przez klienta klasyka z USA (po uprzednim podpisaniu Umowy i wpłacie depozytu przez klienta na nasze konto Firmowe). W przypadku rezygnacji z zakupu auta z USA (po wpłaceniu depozytu) lub nie     kupieniu auta, czy to na aukcji, czy z salonu lub osoby prywatnej w każdej chwili i na każde żądanie, wpłacony przez klienta wcześniej depozyt jest mu zwracany w całości BEZ ŻADNYCH KOSZTÓW – jest to zagwarantowane w UMOWIE.

4. W ciągu 48 godzin od momentu zakupu samochodu kolekcjonerskiego w USA klient zobligowany jest do wpłacenia na konto w USA pozostałej sumy pieniędzy w dolarach amerykańskich za samochód z USA + koszty importu auta z USA do Polski lub Niemiec.

5. Po odnotowaniu wpłaty na koncie, kupiony w USA klasyk zostaje przetransportowany z miejsca zakupu do portu, gdzie zostanie zapakowany do kontenera i wysłany do portu przeznaczenia

6. Na życzenie klienta ubezpieczamy kupiony przez klienta samochód kolekcjonerski z USA na czas transportu i wysyłamy go w kontenerze do Europy.

7. Firma spedycyjna, na mocy podpisanych przez Państwa pełnomocnictw, dokona odprawy celnej auta zabytkowego z USA i zleci jego transport pod wskazany przez Państwa adres. Faktura za należności celne i opłaty spedycyjne, zostanie wysłana do Państwa pocztą elektroniczną i na jej podstawie dokonają Państwo przelewu za należności celne i spedycyjne. Oryginały wszystkich dokumentów otrzymają Państwo wraz z zakupionym za oceanem klasykiem.

8. W dniu dostarczenia samochodu zabytkowego z USA do klienta firma AMER-AUTO pobiera prowizję za załatwienie wszystkich formalności związanych z importem.

9. Odbierają Państwo swój wymarzony klasyk z USA, rejestrują na podstawie otrzymanych dokumentów i wiedzą, że skorzystali  usług profesjonalnego importera 🙂

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

AMER-AUTO Make Your dream real 🙂